O společnosti PRO-SPORT ČK o.p.s.

Posláním společnosti je podpora sportovně tělovýchovné činnosti ve prospěch sportující mládeže, sportovních klubů a široké veřejnosti.

Společnost také spravuje některá městská sportoviště a dětská hřiště. Je pořadatelem a aktivním podporovatelem sportovních akcí.

Zakladatelem obecně prospěšné společnosti je Město Český Krumlov.

Společnost se podílí na provozu online katalogu sportu v Českém Krumlově sport.ckrumlov.cz.

Orgány společnosti

Správní rada:

Ing. Jan Vondrouš – předseda

Dalibor Uhlíř,MBA
Ing. Jan Štaberňák
Jan Ungerman
Hana Vondroušová

Bc. Jan Bohdal

Dozorčí rada:

Bc. Jindřiška Smolíková - předsedkyně
Mgr. Dalibor Carda
Mgr. Zdeňka Kráková

 

Statutární orgán:

Martin Tomka, ředitel

Historie společnosti

Společnost PRO-SPORT ČK o.p.s. vznikla transformací z Nadace tělesné kultury a sportu Českokrumlovska. Okresní zásah jejích aktivit přetrval dodnes. Zřizovatelem je Město Český Krumlov.

Sportovní nadace vznikla 1. ledna 1993, jejím prvním ředitelem byl Mgr. Zdeněk Přívratský. Během jeho působení prošla nadace transformací na obecně prospěšnou společnost PRO-SPORT ČK od začátku roku 1999. K přeměně právní formy došlo po delší diskusi a rozhodnutí Správní rady, po zhodnocení legislativně-ekonomických podmínek, v listopadu 1998.

Současným dlouholetým ředitelem je Martin Tomka. Správní a dozorčí rady tvoří zástupci Města Český Krumlov, významných sportovních klubů, trenéři, významní českokrumlovští sportovci, učitelé i svazoví pracovníci. Někteří z nich jsou také členy Komise sportovní, poradního orgánu Rady města.

PRO-SPORT ČK o.p.s.

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: