Plavecká škola Hastrmánek

Výuka v klubu Hastrmánek probíhá celý školní rok v odpoledních hodinách a jedná se o nepovinnou zájmovou činnost. Během školního roku probíhají vždy 3 kurzy. První od září do prosince, druhý od ledna do března a třetí od dubna do června. V době školních prázdnin a státních svátků výuka neprobíhá. Cena za 1 lekci výuky je 140,- Kč za 1 dítě a účastnit se mohou děti ve věku 3 – 10 let. Výuka probíhá ve velkém i malém bazénu každé úterý a středu (zájemce si může vybrat den, hodinu pak určí vedoucí plavecké školy podle dovedností dítěte).

Akutálně

Kurz od dubna 2022.
1. lekci plavání zahájíme 5.4.2022 poslední 10. lekce 7.6.2022
Z organizačních důvodů jsme zrušili plavání ve středu.
Nové plaváčky stále NENABÍRÁME. Přihlášky na duben (pouze pro stálé plaváčky) můžete začít vyplňovat a zasílat do 3.4.2022

Nová informace od září 2022, kurz bude mít více lekcí, vždy zhruba do konce měsíce, tzv. že plaváčci budou mít minimální výpadek mezi kurzy.

Přihlášky pro nové plaváčky na září 2022 zasílejte nejdříve od 1.6. 2022 do konce července 2022. 1.lekci plavání zahájíme 6.9.2022 poslední 10.lekce 13.12.2022 celkem 15 lekcí v malém i velkém bazénu.

Připomínám, že naše výuka plavání probíhá bez přítomnosti rodičů. Děkuji za pochopení.

Stáhněte si

Harmonogram plaveckého klubu Hastrmánek:

Úterý 3 – 10 let: velký bazén od 17:30 – 18:30 a malý bazén od 16:00 – 17:00 a 17:00 -18:00

Zápis do kurzu je možný na pokladně bazénu nebo zaslat na e-mail plavani@pro-sportck.cz Přednost mají stálí plaváčci! Vedoucí plavecké školy zjistí na základě obsazenosti kurzu, zda-li je v klubu Hastrmánek volné místo pro nové plaváčky. Pokud ano, bude Vám na základě vyplněné přihlášky zaslána faktura. Pokud ne a klub je plně obsazen, přihlášku si ponecháme pro další volný termín . O této skutečnosti Vás budeme informovat na email uvedený v přihlášce nebo telefonicky.

Od 1. 6. 2020 jsou platby kurzu možné pouze bezhotovostní platbou na základě vystavené faktury!

Při 4. lekci probíhají zápisy do dalšího kurzu. Z organizačních důvodu je nutné o včasné zapsání, jinak budou volná místa doplněna novými zájemci. Možnost vrácení části kurzovného je řešena individuálně, a to pouze v ojedinělých případech jako je nemoc apod. na základě příslušného potvrzení (lékařská zpráva atd.)

Co s sebou?

Plavky, osušku, sprchový šampon, plavecké brýle nejsou podmínkou. Z praxe doporučujeme mít vše např. v igelitové tašce nebo pytlíku.
Další Vaše dotazy Vám zodpoví instruktor plavání na 1. lekci.
Těšíme se na setkání s Vámi a hlavně Vašimi dětmi!

Informace pro rodiče

Rodič si své dítě odvede do určených šaten, kde si ohlídá převlečení, osprchování, odvedení na bazén a posadí se na lavičku u oken, kde vyčká na příchod instruktorů plavání. Chlapci chodí do pánských šaten v doprovodu rodiče mužského pohlaví a dívky do dámských šaten v doprovodu rodiče ženského pohlaví. V šatnách, ve sprchách se všichni budou chovat bezpečně jak k sobě, tak k druhým a budou dodržovat Lázeňský řád. Je na uvážení rodičů, zda své dítě budou doprovázet do šaten nebo až na bazén. Instruktor plavání přebírá zodpovědnost za děti až na bazénu.

Navazující plavecký výcvik – sportovní trénink

Děti které u nás v 10 letech plavání ukončí, mohou po domluvě s vedoucími oddílů přejít do jiných plaveckých subjektů např. www.zachranari.comwww.krakenck.czwww.ckpk-plavani.czwww.skvltava.ckrumlov.cz.

Kontakt

Veronika Šestáková - vedoucí plavecké školy a klubu Hastrmánek
+420 736 634 105
plavani@pro-sportck.cz

 

PRO-SPORT ČK o.p.s.

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: